Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU ,,VILLA JURA”

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu ,,Villa Jura” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

Obiekt jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 12 roku życia.

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 7.00.
 3. Usterki w pokoju należy zgłosić w dniu przyjazdu - brak zgłoszenia oznacza brak usterek i zniszczeń.
 4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia i urządzeń technicznych w Villa Jura powstałe z jego winy bądź odwiedzających go osób.
 5. W przypadku rezygnacji Gości z pobytu w trakcie jego trwania obiekt nie zwraca uiszczonej opłaty.
 6. Jeżeli Goście pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających zakłócają spokojny
  pobyt innym osobom lub funkcjonowanie obiektu, mogą zostać z niego usunięci.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia (poza określonymi miejscami na zewnątrz). W przypadku łamania zakazu palenia Gość będzie pociągnięty do odpowiedzialności, a co za tym idzie do uiszczenia kary porządkowej w wysokości 300,00 zł.
 8. Płatności związane z pobytem:
  • Podczas rezerwacji pobierana jest zaliczka w wysokości 50% wartości pobytu.
  • Pozostała część wartości pobytu należy rozliczyć najpóźniej w pierwszym dniu pobytu.
  • Za pobyt grupowy (rezerwacja 2 i więcej pokoi przez 1 osobę) Villa Jura pobiera depozyt w wysokości 1000,00 zł na wypadek szkód lub uszkodzeń. Zwrot depozytu następuje w ciągu 7 dni od zakończenia pobytu.
 9. Osoba rezerwująca pobyt dla grupy ma obowiązek podać listę uczestników wraz z ich danymi osobowymi.
 10. Osoba rezerwująca pobyt dla grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia lub niestosowne zachowania osób wchodzących w skład danej grupy.
 11. Goście nie mogą przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.
 12. Za zgubienie klucza przez Gościa obiekt pobiera opłatę w wysokości 50,00 zł, pilota do bramy 100,00 zł.
 13. Strefa SPA (Jacuzzi, sauna, sala lustrzana) działa w godzinach 8.00 - 12.00 i 16.00 -21.00.
 14. Korzystanie z sauny (w ramach strefy SPA) po wcześniejszym ustaleniu z managerem obiektu (sauna wymaga ok. 4 h nagrzewania).
 15. Za zanieczyszczenie sauny lub jacuzzi Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 300,00 zł.
 16. Goście mogą korzystać z terenu wokół domu (w tym miejsca na ognisko, parking), działki wraz ze skałą i lasem.
 17. Obiekt posiada parking niestrzeżony i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.
 18. W obiekcie akceptowane są koty, za dodatkową opłatą wg indywidualnych ustaleń. Innych zwierząt nie akceptuje się.
 19. Każdorazowo opuszczając pokój, Goście powinni ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, klimatyzator, światło, zakręcić krany, zamknąć okna, sprawdzić zamknięcie drzwi. Po skończonym pobycie należy oddać managerowi obiektu wszystkie wydane klucze lub pozostawić je w ustalonym miejscu.
 20. Przy włączonej klimatyzacji należy bezwzględnie zamknąć okna.
 21. Sprzątanie pokoi następuje po 3-ch dniach pobytu na życzenie Gości podczas ich nieobecności, a w przypadku obecności - po uprzedniej konsultacji według indywidualnych życzeń, istnieje możliwość wcześniejszej wymiany pościeli, ręczników itp.
 22. W pokojach wymieniane są worki na śmieci oraz wymieniane są ręczniki - na życzenie Gości..
 23. Goście powinni zawiadomić managera obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu.
 24. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 25. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżających Gości, będą odesłane na wyraźne życzenie Gości pod wskazany adres na ich koszt. W przypadku nieotrzymania od Gości dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu. Artykuły spożywcze pozostawione przez Gości nie będą przechowywane.