Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU ,,VILLA JURA”

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu ,,Villa Jura” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
2. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 7.00.
3. Jeżeli Goście pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających zakłócają spokojny
pobyt innym osobom lub funkcjonowanie obiektu, mogą zostać z niego usunięci.
4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia (poza określonymi miejscami na zewnątrz).
5. Płatności związane z pobytem:
    a) Podczas rezerwacji pobierana jest zaliczka w wysokości 50% wartości pobytu.
    b) Pozostała część wartości pobytu należy rozliczyć najpóźniej w pierwszym dniu pobytu.
6. W przypadku rezygnacji Gości z pobytu w trakcie jego trwania obiekt nie zwraca uiszczonej opłaty.
7. Goście nie mogą przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.
8. Strefa SPA (Jacuzzi, sauna, sala lustrzana) działa w godzinach 8.00 - 12.00 i 16.00 -21.00.
9. Korzystanie z sauny (w ramach strefy SPA) po wcześniejszym ustaleniu z managerem obiektu (sauna wymaga ok. 4 h nagrzewania).
10. Goście mogą korzystać z terenu wokół domu (w tym miejsca na ognisko, parking), działki wraz ze skałą i lasem, a dodatkowo grupy zorganizowane z sali konferencyjno - biesiadnej z kominkiem i kuchni głównej.
11. Obiekt posiada parking niestrzeżony i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.
12. W obiekcie akceptowane są koty, za dodatkową opłatą wg indywidualnych ustaleń. Innych zwierząt nie akceptuje się.
13. Każdorazowo opuszczając pokój, Goście powinni ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, klimatyzator, światło, zakręcić krany, zamknąć okna, sprawdzić zamknięcie drzwi. Po skończonym pobycie należy oddać managerowi obiektu wszystkie wydane klucze lub pozostawić je w ustalonym miejscu.
14. Przy włączonej klimatyzacji należy bezwzględnie zamknąć okna.
15. Sprzątanie pokoi następuje po 3-ch dniach pobytu Gości podczas ich nieobecności, a w przypadku obecności - po uprzedniej konsultacji według indywidualnych życzeń, istnieje możliwość wcześniejszej wymiany pościeli, ręczników itp.
16. Codziennie w pokojach wymieniane są worki na śmieci oraz na życzenie Gości wymieniane są ręczniki.
17. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń w obiekcie, powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób.
18. Goście powinni zawiadomić managera obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu.
19. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
20. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżających Gości, będą odesłane na wyraźne życzenie Gości pod wskazany adres na ich koszt. W przypadku nieotrzymania od Gości dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu. Artykuły spożywcze pozostawione przez Gości nie będą przechowywane.